ENTHERMO 304T: elektroniczny, laryngologiczny irygator wodny

Cechy

 • Elektroniczna regulacja temperatury
 • Wysoka dokładność temperatury wody
 • Ciągły przepływ wody zapobiegający rozwojowi bakterii
 • Zwarty i ergonomiczny kształt

ENTHERMO 304T jest ergonomicznym, wygodnym stymulatorem kalorycznym, zapewniającym przepływ wody o objętości do 300ml na minutę, przeznaczonym do stymulacji kanału słuchowego lub do czyszczenia uszu. Urządzenie pozwala na wybór i stabilizację 3 temperatur wody: 30°C - 37°C - 44 °C. Po wybraniu żądanej temperatury, jest ona wyświetlana na panelu przednim (Uwaga! Serwis może zaprogramować inne temperatury niż wymienione). Sygnał dźwiękowy oznacza, że woda nie osiągnęła jeszcze żądanej temperatury. Regulowany moduł czasowy (0-99 s) umożliwia zdefiniowanie czasu irygacji.

Stymulator ENTHERMO 304T jest wyposażony w rękojeść z przyciskiem sterowania wypływem wody oraz umieszczone w rękojeści oświetlenie. Wyposażenie standardowe obejmuje manometr pokazujący robocze ciśnienie wody oraz króćce podłączenia wody (wejście i wyjście). Zestaw zawiera 1 kaniulę prostą i 1 kaniulę bagnetową oraz 2 węże przyłączeniowe. Dostępny jest także przejrzysty ochraniacz zabezpieczający przed chlapaniem.

Enthermo 304 T:

 • Nadaje się zarówno do stymulacji kalorycznej, jak i czyszczenia uszu
 • Elektroniczna stabilizacja temperatury
 • Sygnał dźwiękowy temperatury wody
 • Układ kontroli przegrzania
 • Reduktor ciśnienia wody
 • Oświetlenie ucha w rękojeści
 • Czasomierz 0-99s

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 230V 50/60Hz
Robocze ciśnienie wody 1.8 bar
Zakres ciśnienia wody min. 2 bar, max. 6 bar
Pobór mocy 1400 W
Dokładność temperatury 0.5oC
Czas gotowości do użycia max. 60 sekund
Przepływ wody 0-300 ml/min.
Złącze wejściowe króciec GZ 3/8”
Złącze wyjściowe króciec GZ 3/8”
Węże zasilający/odpływowy długość 220 cm
Długość kabla rękojeści długość 180 cm
Wymiary obudowy: wysokość 120 mm, szerokość 250 mm, głębokość 400 mm
Waga netto 4.5 kg
Norma IEC 601-1, CE KEMA 0344
No ref. ENTHERMO 304T 822085

ENTHERMO 304T jest produkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami IEC i zostało zatwierdzone i certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną KEMA (0344) zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG Europejskiej.

Producent Entermed BV stara się stale ulepszać i aktualizować produkty i dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Artykuł w budowie.