VoiceStream 01

Phonak Voice Stream Technology™

Każdy wie, że słuchanie dwoma uszami jest lepsze niż jednym. To mówi nie tylko zdrowy rozsądek, ale jest to poparte badaniami naukowymi.

W każdym wieku można czerpać korzyści ze słyszenia obu usznego. To ułatwia rozumienie mowy w hałaśliwym otoczeniu oraz służy do określenia, skąd płyną dźwięki.

Pacjenci z implantem ślimakowym słyszą obu usznie na dwa sposoby - albo dwustronnie (z implantem ślimakowym w każdym uchu), albo bimodalnie (z implantem ślimakowym w jednym uchu i aparatem słuchowym w drugim). Dzięki technologii Binaural VoiceStream Technology™, AB i Phonak wykraczają poza strefę dwustronnego i bimodalnego słyszenia.

VoiceStream 02

Unilateral (jednostronne)

Słyszenie jednym uchem
Na przykład:

  • Implant ślimakowy
  • Aparat słuchowy
VoiceStream 03

Bilateral (dwustronne)

Słyszenie dwoma uszami
Na przykład:

  • 2 implanty ślimakowe
  • 2 aparaty słuchowe
  • 1 implant ślimakowy & 1 aparat słuchowy
VoiceStream 04

Binaural (obu uszne)

Słyszenie dwoma uszami współpracującymi
Na przykład:

  • 2 normalnie słyszące uszy
  • 2 normalne aparaty słuchowe Phonak z Phonak Binaural VoiceStream Technology™
  • 2 procesory dźwięków AB Naida CI z Phonak Binaural VoiceStream Technology™

Przełomowa technologia Phonak Binaural VoiceStream Technology™ w procesorach dźwięku Naída CI nie jest jedynie przetwarzaniem niezależnych dźwięków, jak w innych systemach. Ona daje procesorom unikalną zdolność komunikowania się ze sobą.

Twoje procesory pracują razem, automatycznie i w czasie rzeczywistym. W sposób inteligentny skupiają się na dźwięku, który chcesz usłyszeć i przesyłają go bezprzewodowo do obu uszu jednocześnie, znacznie redukując niepożądane dźwięki. W rezultacie uzyskujesz możliwość maksymalnego zrozumienia mowy w dowolnym środowisku.

VoiceStream 05

Funkcja StereoZoom

umożliwia współpracę mikrofonów obu procesorów, tak aby skupić się na rozmówcy bezpośrednio przed nimi, aby poprawić zrozumienie ekstremalnych hałasu.

VoiceStream 06

Funkcja ZoomControl

pozwala bezproblemowo skupić się na rozmówcy znajdującym się z przodu, obok lub za Tobą.

VoiceStream 07

Funkcja DuoPhone

umożliwia automatyczną transmisję strumieniową z każdego rodzaju telefonu do obu uszu jednocześnie, aby ułatwić rozmowy telefoniczne.

VoiceStream 08

Funkcja QuickSync

oferuje wyjątkową wygodę sterowania jednym przyciskiem, więc jakakolwiek regulacja głośności lub zmiana programu dokonana na jednym procesorze jest automatycznie wykonywana w drugim procesorze.