Zaawansowany, w pełni funkcjonalny system potencjałów wywołanych, spełniający wszechstronne potrzeby badawcze i kliniczne.

 

Słuchowe potencjały wywołane

SmartEP jest najbardziej kompletną i elastyczną platformą do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych. Prosty panel sterowania pozwala na szybkie gromadzenie danych w różnorodny sposób.

Możliwości oprogramowania w wersji podstawowej:

 • Elektrokochleografia (ECohG) z użyciem TM-Wick lub innych elektrod.
 • Słuchowe potencjały pnia mózgu (ABR) w odpowiedzi na stymulację klikiem lub tonem.
 • ABR w przewodnictwie kostnym.
 • Odpowiedzi średniolatencyjne (MLR)
 • Odpowiedzi późnolatencyjne (LLR)

Dodatkowe moduły opcjonalne:

 • P300/MMN moduł oprogramowania do akwizycji P300 oraz Mismatched Negativity
 • eABR moduł oprogramowania i sprzęt do akwizycji u pacjentów z implantami ślimakowymi
 • Chained Stimulus moduł oprogramowania do jednoczasowej akwizycji z wielokrotnym poziomem bodźca
 • Notched Masking moduł oprogramowania i sprzęt dla ipsilateralnego maskowania szumem stopniowanym

Somatosensoryczne potencjały wywołane

Z modułem SmartEP SSEP można skutecznie ocenić funkcjonalność i ciągłość przewodnictwa nerwowego przy pomocy powierzchniowej stymulacji elektrycznej kończyn górnych i dolnych. SmatrEP SSEP może być również wykorzystywany do elektronuronografii (EnoG).

Cechy charakterystyczne

 • różnorodny wybór stymulacji
 • ręczna sonda stymulująca
 • wbudowany wskaźnik pomiaru impedancji
 • aktualny odczyt na ekranie
 • łatwa rejestracja danych
 • szybkie przetwarzanie fali
 • generowanie raportów dostosowanych do użytkownika

Wzrokowe potencjały wywołane

Moduł SmartEP VEP (Visual Evoked Potential) stosowany jest do badania potencjałów wywołołanych w odpowiedzi na stymulację wzrokową przy użyciu różnych ustawień wyświetlacza LED. Badanie to dostarcza cennych informacji diagnostycznych dotyczących dysfunkcji,takich jak zapalenie nerwu wzrokowego, guzów nerwu wzrokowego, uszkodzeń siatkówki i chorób demielinizacyjnych, tj. stwardnienie rozsiane.

Cechy charakterystyczne

 • stymulator wzrokowy ze 114 elementami świetlnymi
 • zastosowanie punktu centrującego w badaniu skupienia uwagi na przedmiocie
 • wstępnie zaprogramowane 138 wzorów
 • stymulacja całą, 1/2 lub 1/4 powierzchni
 

Wyposażenie komputerowe

SmartEP VEP może być używany z każdą z naszych platform sprzętowych. Poniższa tabela zawiera szczegółowe dane wraz z dostępnymi funkcjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.