Szybka, obiektywna metoda detekcji progu słuchu.

 

Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego

Dzięki dokładnemu wyznaczeniu progu słuchu za pomocą analizy statystycznej, badania ASSR eliminują niedoskonałości oceny audiometrycznej. W znacznym stopniu zmniejsza to możliwość popełnienia błędu.

Cechy charakterystyczne:

  • obustronna stymulacja ucha oraz dwukanałowa akwizycja
  • jednoczesne badania wieloczęstotliwościowe
  • badanie na czterech podstawowych częstotliwościach audiometrycznych oraz możliwość stworzenia własnych protokołów
  • diagnoza wynikowa dla każdego testowanego poziomu częstotliwości oraz natężenia bodźca
  • automatycznie generowany obiektywny audiogram

Opcje badawcze:

  • możliwe ustawienie indywidualnej stymulacji
  • zastosowanie modulowanej lub krótkotrwałej stymulacji
  • programowane filtry

Opcje badawcze mogą czasem wykazywać pewne ograniczenia zależne od obsługi czy lokalizacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

 

 
Wyposażenie komputerowe

SmartEP-ASSR może być używany z każdą z naszych platform sprzętowych. Poniższa tabela zawiera szczegółowe dane wraz z dostępnymi funkcjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.