Utrzymywanie higieny jest niezwykle istotne w procesie leczenia i profilaktyki, dlatego zarówno sprzęt tracheostomijny, jak i skóra pacjenta musi być codziennie poddawana czyszczeniu. Działania te zapobiegają rozsprzestrzenianiu się drobnoustrojów oraz chronią przed poważnymi chorobami m.in. układu oddechowego.

Nasza oferta obejmuje różne rodzaje produktów do czyszczenia i konserwacji. Produkty te stosuje się najczęściej podczas:

  • czyszczenia rurek tracheostomijnych oraz kaniul wewnętrznych
  • czyszczenia skóry wokół otworu tracheostomijnego
  • zmywania kleju ze skóry, np. po zdjęciu płytki podstawowej
  • przygotowania (naoliwienia) rurki tracheostomijnej przed jej aplikacją do otwory tracheostomijnego.