Głos u pacjentów po laryngektomii można przywrócić dzięki umieszczeniu protezy głosowej między przełykiem i tchawicą. Zadaniem protezy jest ułatwienie ciągłego przepływu powietrza z płuc przez dolną część tchawicy, a następnie przez protezę głosową i przełyk do jamy ustnej. Wdychane powietrze umożliwia fonację. Ponadto proteza oddziela tchawicę od przełyku podczas jedzenia i picia, dzięki czemu nie dochodzi do przypadkowej aspiracji pokarmu. W naszej ofercie znajdują się protezy głosowe Blom-Singer®, które produkowane są przez amerykańską firmę INHEALTH®. Charakteryzują się one innowacyjnymi rozwiązaniami dla pacjentów z problemem m.in. "przeciekania" protezy. Niektóre z protez głosowych posiadają bowiem powiększony kołnierz od strony tchawicy i/lub od strony przełyku.