Aby zapewnić długie funkcjonowanie narzędzi mikrochirurgicznych, zalecamy przechowywać instrumenty
w pojemniku wyposażonym
w odpowiednie maty silikonowe
lub uchwyty.