Jeśli słyszysz to możesz być spokojny (Peace of Mind Can You Hear ™)

Dźwiękowe sprzężenie zwrotne

 • Dostosowana do precyzyjnego monitorowania przepływu w naczyniach krwionośnych sonda oraz zredukowane szumy i interferencje od naczyń leżących w sąsiedztwie
 • Całkowicie izolowany, posrebrzany przewód koncentryczny jest mniej wrażliwy na szumy i sygnały zakłócające
 • Zanik sygnału dźwiękowego jest alarmem dla personelu i może oznaczać zaistnienie potencjalnego problemu z ukrwieniem

Szybkie wykrywanie

 • Monitor prawie natychmiast wykrywa ustanie przepływu w naczyniu krwionośnym odprowadzającym krew żylną z płata wolnego
 • Przerwanie przepływu krwi tętniczej powoduje niemal natychmiastową utratę sygnału Dopplera
 • Monitor przepływu krwi w naczyniach krwionośnych jest bardzo przydatny w wykrywaniu zakrzepicy żylnej, a jednocześnie może służyć do monitorowania przepływu krwi w tętnicach

Interwencja na wczesnym etapie

 • Czas prezentacji płata jest kompromisowy i jest istotnym czynnikiem wpływającym na możliwość uratowanie płata
 • Intensywny nadzór lekarski w początkowym okresie pooperacyjnym, umożliwia wczesną diagnozę i daje większe prawdopodobieństwo skutecznej interwencji i uratowanie płata

Lepsze rezultaty dzięki monitorowi Dopplera

 • Zmniejszenie liczby reoperacji i interwencji
 • Wzrost liczby uratowanych płatów
 • Minimalizacja utraty płata

Informacje potrzebne do zamówienia

FlowCOUPLER

GEM2752-FC2.0mm FlowCOUPLER z Doppler’em 20MHz
GEM2753-FC2.5mm FlowCOUPLER z Doppler’em 20MHz
GEM2754-FC3.0mm FlowCOUPLER z Doppler’em 20MHz
GEM1020MFlowCOUPLER Monitor
GEM1010USZasilacz sieciowy z kablem
GEM1003EXT-FCPrzewód zewnętrzny
GEM2760-HHIntraOp Doppler (Doppler śródoperacyjny)

Microvascular Anastomotic Coupling System

GEM2741CCKompletny system - zawiera (2) pęsty oraz następujące komponenty:
GEM2740Wielokrotnego użytku, tytanowe narzędzie do wykonania zespolenia
GEM2745Pojemnik do sterylizacji z anodowanego aluminium
GEM2749Przyrząd do pomiaru średnicy naczyń
EM4183CCOUPLER Forceps, 18cm – pęseta do nanizania ścian naczynia na stalowe szpilki